درباره ما

نوآوری
تخصص
دقت

شرکت گروه توسعه مدیا، با هدف ارزش آفرینی و ایجاد رونق در صنعت و اقتصاد کشور در سه حوزه تکنولوژی – سرگرمی، پتروشیمی و صنایع غذایی مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت  همواره تلاش می کند با به کارگیری متخصصان در هر یک از حوزه های مذکور اقدام به شناسائی نیاز بازار نموده تا محصولات و خدمات منطبق برفن آوری های روز صنایع را در اختیار ایشان قرار دهد.